Travelaroundtheworld.nl
Paspoort informatie.

Reisdocumenten.
Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft kan, ongeacht zijn leeftijd, een reisdocument aanvragen. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen hebben hiervoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de aanvraag moet een geldig identiteitsbewijs worden getoond van de ouder dan wel gezaghouder die schriftelijk toestemming verleent.

Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vanaf 12 jaar is geen toestemming nodig voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart.

Reisdocumenten worden op een centrale plaats in Nederland geproduceerd en voorzien van uw persoonlijke gegevens. U krijgt uw nieuwe reisdocument daarom bij de aanvraag niet meteen mee. U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. Als u het document vóór 16.00 uur heeft aangevraagd, dan zal het in de regel de eerstvolgende werkdag kunnen worden opgehaald.

Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Paspoort.
Het paspoort is geldig voor alle landen van de wereld. Veel landen eisen overigens daarnaast nog een visum om te kunnen worden toegelaten. Het paspoort heeft standaard 34 bladzijden.

Voor het verkrijgen van een eigen paspoort is tot achttien jaar toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Vanaf 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer bijgeschreven worden in het paspoort van hun ouder(s). Bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouder(s) blijven geldig tot 26 juni 2012. Daarna moeten kinderen een eigen reisdocument hebben.

Kinderen die staan bijgeschreven in het paspoort van hun ouders (of bij degene die het gezag over het kind heeft) kunnen niet zelfstandig reizen met dat paspoort.

Bijschrijving kind.
De mogelijkheid om kinderen in uw paspoort bij te schrijven vervalt per 26 juni 2012. Vanaf die datum moeten kinderen die met u meereizen naar het buitenland een eigen reisdocument hebben.

ID bewijs.
Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen naar een aantal Europese landen. De Nederlandse identiteitskaart heeft het formaat van een bankpas.

Kinderen tot twaalf jaar kunnen een Nederlandse identiteitskaart alleen aanvragen met toestemming van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft).

Kinderen vanaf twaalf jaar hebben die toestemming niet meer nodig.

Een Nederlandse identiteitskaart kunt u uitsluitend aanvragen bij de gemeente waar u woont en bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het land waar u verblijft en waarvoor de Nederlandse identiteitskaart geldig is.

Geldigheid.
Het paspoort en Nederlandse identiteitskaart zijn 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar zijn de documenten slechts 5 jaar geldig. Op uw reisdocument staat de precieze datum waarop de geldigheid van uw document verloopt. Met een verlopen reisdocument mag niet worden gereisd en het kan niet meer worden gebruikt als identiteitsdocument.

Met het paspoort kunt u naar alle landen in de wereld reizen. Met de Nederlandse identiteitskaart kunt u naar een aantal landen in Europa reizen.

Er zijn landen die aanvullende of afwijkende eisen stellen ten aanzien de van de geldigheidsduur van het reisdocument. Zo kan een visum verplicht zijn of kan het verplicht zijn dat een reisdocument bij binnenkomst of bij vertrek uit het land nog enkele maanden (bijvoorbeeld 6 maanden) geldig is. In sommige landen is een kinderbijschrijving in een paspoort niet geldig als "reisdocument" voor een kind en dienen kinderen over een eigen reisdocument te beschikken.

Het is raadzaam om tijdig bij het reisbureau of bij de ambassade/het consulaat van het land waar u naar toe wilt gaan, te informeren naar de toelatingseisen en na te gaan over welke documenten u moet beschikken.

Meer informatie.
Paspoortinformatie.nl
Echtheidskenmerken reisdocumenten
- Bron: www.Paspoortinformatie.nl.


.... and explore.
  © 2021 Travelaroundtheworld.nl